Institute for Evaluations and Social Analyses

Institute for Evaluations and Social Analyses

Otakar Ďurďa, Ing.  Previous Projects/Publications:  Ďurďa, O. (2013) „Výkonnost operačních programů a vybrané aspekty ovlivňující čerpání prostředků z evropských fondů”. Evaluační teorie a praxe 1(1):1-28 Ďurďa, O. Postoje obyvatel ČR k regionální politice EU....

IDEA Institute Ltd.

Stanislaw Bienias Contact Info:  E-mail address: stanislawbienias@ideaorg.eu Phone number: 48500420190 Skype address: stanislawbienias Website of the organisation: www.ideaorg.eu