Németh Nándor (2009): Fejlődési tengelyek az új térszerkezetben. Regionális Tudományi Tanulmányok 15. ELTE Regionális Tudományi Tanszék. P. 161.

Csite András – Németh Nándor (2008): A születéskor várható élettartam kistérségi egyenlőtlenségei az ezredforduló Magyarországán. Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás. Vol. 3, No. 1, pp. 257-289.

Németh Nándor – Kiss János Péter (2007): Megyéink és kistérségeink belső jövedelmi tagoltsága. Területi Statisztika. 1. pp. 20-45.

Csite András – Németh Nándor (2007): Az életminőség területi differenciái Magyarországon: a kistérségi szintű HDI becslési lehetőségei. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek. 3. MTA Közgazdaságtudományi Intézet. p. 69.

Németh Nándor (2003): A kistérségi tagoltság regresszióelemzése. Kistérségi mozaik – Regionális Tudományi Tanulmányok 8. Szerk.: Nemes Nagy József pp. 107-128.

Nemes Nagy József – Németh Nándor (2005): Az átmeneti és az új térszerkezet tagoló tényezői. In.: A hely és a fej. Munkapiac és regionalitás Magyarországon. Szerk.: Fazekas Károly MTA Közgazdaságtudományi Intézet. Budapest. pp. 75-137.

Németh Nándor (2005): Az autópálya-hálózat térszerkezet alakító hatásai – Magyarország esete. A hely és a fej. Munkapiac és regionalitás Magyarországon. Szerk.: Fazekas Károly MTA Közgazdaságtudományi Intézet. Budapest. pp. 139-179.

Németh Nándor (2003): Regionális különbségek Szlovéniában. Területi Statisztika. 3. pp. 249-266.

Németh Nándor (2002): Szlovénia térszerkezete az évezred végén. RÉKA Regionális Értékelő és Kvantitatív Analízisek, 1. pp. 7-37.

Nemes Nagy József – Jakobi Ákos – Németh Nándor (2001): A jövedelemegyenlőtlenségek térségi és településszerkezeti összetevői. Statisztikai Szemle, 10-11. pp. 862-884.