Szepesi Balázs – Balás Gábor – Bálint Tamás – Harkányi Máté – Vékony András Benjámin (2009): Módszertani, elméleti keretek a magyar államműködés problémáinak elemzéséhez. Kézirat

Szepesi Balázs (2009): Jelentés a magyarországi kapitalizmus állapotáról – 2008. Közjó és Kapitalizmus Intézet

Szepesi Balázs – Szabó-Morvai Ágnes (2009): A bizalom infrastruktúrája – a vállalkozások együttműködésének biztosítékai Magyarországon in Szalai Ákos, Kapitalista tapasztalatok 2008. Közjó és Kapitalizmus Intézet

Szepesi Balázs (2009): Az állami szabályozással szembeni normatív kritériumokról in Szalai Ákos [2009], Kapitalista elvárások. Közjó és Kapitalizmus Intézet

Szalai Ákos – Szepesi Balázs (2008): Mit nem tudunk a magyar kapitalizmusról? Kommentár 2008/1.

Szepesi Balázs (2007): Intézet a Szabadságért és a Demokráciáért. Kommentár 2007/5.

Balázs Zoltán – Csák János – Szalai Ákos – Szepesi Balázs (2007): Piacgazdaság, intézményrendszer, minőség: Balázs Zoltán és Szalai Ákos beszélgetése Csák Jánossal és Szepesi Balázzsal. Századvég 2007/1.

Szepesi Balázs (2006): A Fejlesztéspolitika fogalmi kereteiről. Csorbás Izabella [2006] A Magyar Gazdaság Fenntartható Növekedése – a 43. Közgazdász vándorgyűlés előadásai. Magyar Közgazdasági Társaság, Budapest

Szepesi Balázs – Szűrszabó Péter (2006): Indikátorok használata az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtásának és hatásainak nyomon követése és értékelése céljából. Európai Tükör 2006/9.

Halm Tamás – Jobbágy Valér – Szepesi Balázs (2004): A Nemzeti Fejlesztési Hivatal szerepe az országos fejlesztéspolitikai tervezés megújításában. Pénzügyi Szemle 2004/5.

Hermann Zoltán – Szepesi Balázs – Tarcali Gézával – Ungvári Gábor (1997): A települési önkormányzatok hatása a helyi gazdaság versenyképességére. Műhelytanulmányok / Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vállalatgazdaságtan Tanszék (Z7.).