Monika Knefel, PhD.

Europejski Instytut Badań Inteligentnych Specjalizacji dr Monika Knefel

Previous Projects/Publications:

  • Rola brokera innowacji w stymulowaniu dobrych praktyk na przykładzie Izby Gospodarczej „Krąg Turystyki Zdrowotnej”, Knefel, M., Molenda-Grysa, I., 2018, Ekonomiczne Problemy Turystyki, Nr 1 , s.131–138; https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/871/article/14595/ 
  • Health tourism as a smart specialisation – the Regional Innovation Strategy for swetokrzyskie region in Poland, Bęczkowska, M., 2015 Studia Turistica, Červenec 2015, Czechy, Vysoká škola polytechnická, Jihlava, s. 49-54;

References:

Contact Info: