Kielce Technology Park – Development Projects Department

Joanna Rudawska PhD.

Previous Projects/Publications: 

  • Rudawska J. (współautor) Entrepreneurial orientation and performance in the market dynamism context: similarities and differences between Polish and Bulgarian companies, Management Forum, vol. 6, nr 4 2018
  • Rudawska J. (współautor) Wpływ orientacji przedsiębiorczej na wynik przedsiębiorstwa: Moderująca rola dynamizmu rynku, Przegląd Organizacji
  • Rudawska J., 2017, Innowacyjność organizacji – istota i pomiar, Europa Regionum 2/2017, tom XXXI, s. 9-21.
  • Rudawska J., 2017, Bariery działalności innowacyjnej w sektorze przedsiębiorstw. Studium przypadku, “Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka”, red. T. Falencikowski Politechnika Gdańska, Gdańsk.
  • Wójcik-Karpacz A. Rudawska J., 2017, The Innovativeness as the Measurement of the Entrepreneurship Orientation in Todorov, Kiril & Vladimirov, Zhelyu (Eds.). Entrepreneurship Teaching, Research and Practice in Global Environment – Building Bridges. Proceedings of the Seventh International Conference, 8 – 10 June 2016, Pomorie, Bulgaria. Sofia: BAMDE. ISBN 978-954-9827-16-3

Contact Info:

  • E-mail address: joanna.rudawska@gmail.com
  • Phone number: +4841662217318
  • Skype address: joannarudawska
  • Website of the organisation: www.technopark.kielce.pl