University of Economics, Prague – Department of Regional Studies

Petr Toth, Assoc. Prof.

Previous Projects/Publications: 

  • TOTH, Petr, SILOVSKÁ, Hana, JÍLEK, Petr, ŘÍHOVÁ, Gabriela. Evaluation of Selected Municipal Revenue for Use in Further Development of Municipal property. Socioekonomické a humanitní studie [online]. 2016, roč. 6, č. 1, s. 38–49. ISSN 1804-6797. Dostupné z: http://www.bivs.cz/images/stories/BIVS/veda_vyzkum/SEHS/Casopis_SHS_01_2016_web.pdf. ISSN 1804-6800 (online).
  • TOTH, Petr, MICHLOVÁ, Radka, KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana, VOCHOZKOVÁ, Jacqueline, HESOUN, Radomír. Ekonomické aktivity obcí a měst. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 127 s. ISBN 978-80-7380-491-6.
  • TOTH, Petr, MICHLOVÁ, Radka. Jak aktualizovat rozpočtové určení daní pro kraje. In: TOMÁNEK, Petr, VAŇKOVÁ, Ivana (ed.). Veřejná ekonomika a správa 2013 [CD ROM]. Ostrava, 10.09.2013 – 12.09.2013. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013. 10 s. ISBN 978-80-248-3225-8. ISSN 1805-9104.
  • TOTH, Petr. Financování obcí – možnosti analýzy. In: Theoretical and Practical Aspects of Public Finance [CD-ROM]. Praha, 13.04.2007 – 14.04.2007. Praha : Oeconomica, 2007, s. 62. ISBN 978-80-245-1188-7.
  • TOTH, Petr. Financial and Property Analysis of Czech Public Administration. In: HANČLOVÁ, Jana (ed.). Proceedings of Abstracts of an International Academic Conference on INCREASING COMPETITIVENESS or Regional, National and International Markets Development – New Challenges. Ostrava, 04.09.2007 – 06.09.2007. Ostrava : VŠB-Technical University of Ostrava, 2007, s. 288. ISBN 978-80-248-1458-2.

Contact Info:

  • E-mail address: petr.toth@vse.cz
  • Website of the organisation: kreg.vse.cz