Slovak Business Agency – Natioal Entrepreneurship Center Banska Bystrica

Veronika Belickova, Dipl., Ing. 

Previous Projects/Publication:

  • Zlepšenie postavenia matiek maloletých detí na trhu práce prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií, OP Ľudské zdroje, 312011G189, BIC Banska Bystrica, s.r.o.
  • Obsahová a didaktická diverzifikácia výučby ekonomických predmetov v slovenskom jazyku a vo svetových jazykoch (020UMB-4/2020), PRojekt KEGA, Ekonomická fakulta UMB Banska Bystrica

Conact Info: