Piotr Stronkowski

Fundacja Idea Rozwoju

Contact Info:

  • E-mail address: pstronkowski@wp.pl
  • Phone number: +48530885479
  • Skype address: piotr.stronkowski