Michelle Chmelová, Ing. PhD.

Slovak Business Agency

Previous Projects/Publications:

  • Ľudský kapitál vo vzťahu ku kvalite života = Human capital in relation with quality of life. In Ekonomické rozhľady [seriál]. – ISSN 0323-262X. – Roč. 47, č. 1 (2018), s. 24-35.
  • Súčasné postavenie vybraných krajín v rámci ukazovateľa konkurencieschopnosti a výzvy do budúcnosti [elektronický zdroj] = Actual positon of selected countries according to indicator of competitiveness and challenges to the future. In Finančné trhy : vedecký časopis. – ISSN 1336-5711. – Roč. 14, č. 3 (2017), s. [1-17].

Contact Info: