Małgorzata Święch, Masters

Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Previous Projects/Publications: 

  • “NAVIGATOR PROGRAM – COMPREHENSIVE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL ECONOMICS”

Contact Info: