Institute for Evaluations and Social Analyses

Otakar Ďurďa, Ing. 

Previous Projects/Publications: 

  • Ďurďa, O. (2013) „Výkonnost operačních programů a vybrané aspekty ovlivňující čerpání prostředků z evropských fondů”. Evaluační teorie a praxe 1(1):1-28
  • Ďurďa, O. Postoje obyvatel ČR k regionální politice EU. Praha: INESAN, 2017. ISBN 978-80-905097-1-9.
  • Ďurďa, O. Dopad komunikace regionální politiky EU na obyvatele ČR. Praha: INESAN, 2017. ISBN 978-80-905097-2-6.
  • Ďurďa, O. Hodnocení komunikace regionální politiky EU. Praha: INESAN, 2017. ISBN 978-80-905097-3-3.
  • Evaluation of administration of projects co-financed by EU funds. CZ.6.06.2014.221.013, http://www.inesan.eu/cz/manazerska-studia/administrace-projektu, The main objective of the whole project is to identify and evaluate the experience of industrial enterprises in different phases of the process of drawing subsidies from EU Structural Funds.

Contact Info: 

  • E-mail address: ota.durda@inesan.eu
  • Website of the organisation: www.inesan.eu