Institute for Evaluations and Social Analyses

Institute for Evaluations and Social Analyses

Otakar Ďurďa, Ing.  Previous Projects/Publications:  Ďurďa, O. (2013) „Výkonnost operačních programů a vybrané aspekty ovlivňující čerpání prostředků z evropských fondů”. Evaluační teorie a praxe 1(1):1-28 Ďurďa, O. Postoje obyvatel ČR k regionální politice EU....

Michal Tkac, Associate professor (Doc.) PhD.

University of Economics in Bratislava  Previous Projects/Publications: ECOOP – Digital cooperatives, Interreg IV.C, 1038R4, 2012-2014. Total budget: € 2,408,225, the budget for PHF as a partner – 114,990.88 euros. Principal investigator was national...