Marína Spírová, Ing., PhD.

Slovak Chamber of Commerce and Industry Previous Projects/Publications:  Regional Innovation Strategy of Banská Bystrica Region, 6 Framework Program, Banská Bystrica Self-governing Region – lead beneficiary, my position: project manager, InnoService, Interreg...
Institute for Evaluations and Social Analyses

Institute for Evaluations and Social Analyses

Otakar Ďurďa, Ing.  Previous Projects/Publications:  Ďurďa, O. (2013) „Výkonnost operačních programů a vybrané aspekty ovlivňující čerpání prostředků z evropských fondů”. Evaluační teorie a praxe 1(1):1-28 Ďurďa, O. Postoje obyvatel ČR k regionální politice EU....
HETFA Research Institute

HETFA Research Institute

Type of organization: Private research oriented institution Areas of interest: research; international cooperation between SMEs; developing joint projects; networking; data analyzis, evaluation; SME; female employment and entrepreneurship; young employment and...