Balás, Gábor – Major, Klára (2013): Territorial Cohesion and Spatial Structure. In: Territorial Cohesion in Europe, For the 70th Anniversary of the Transdanubian Research Institute, eds: Pálné, Kovács Ilona – Scott, James – Gál, Zoltán

Major, Klára – Tétényi, Tamás (2013): Job Creation and Employment. Economic Review. [Közgazdasági Szemle LX. évf., 2013. szeptember (965—991. o.)].

Major, Klára – Varga, Gergely (2013): Parametric reforms and life-cycle labour supply. Economic Review. [Közgazdasági Szemle LX. évf., 2013. november (1169—1207. o.)].

Major, Klára (2013): Predicting the number of employed and unemployed according to sector, profession and qualification, Insitute of Economics Research Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, MIMEO, 2013 (only in Hungarian).

Major Klára – Szilágyi Katalin (2009): Government investment in a small open economy. Acta Oeconomica, Vol. 59 (2), pp. 119-145.

Major Klára (szerk., co-author.) (2008): Markov chains, Theory, estimation and applications in Social Sciences, Regionális Tudományi Tanulmányok 14., ELTE, Budapest.

Major Klára (2008): Aki véletlenül a regionalisták közé keveredett, Comitatus, XVIII. évf., 1:63-72. old.

Major Klára (2008): Income Disparities among Hungarian micro-regions: the Mover-Stayer model, Acta Oeconomica, Vol. 58 (2) pp. 127–156. old.

Major Klára – Szilágyi Katalin (2007): Kormányzati beruházás kis, nyitott gazdaságban. Közgazdasági Szemle, Vol. 54. pp. 29-48. old.

Major Klára (2007): Markov lácok használata a regionális jövedelemegyenlőtlenségek előrejelzésében, Tér és társadalom, Vol. 21. (1) pp. 53-67. old.

Major Klára (2005): Dynamic transitions: Markov chains, in: Regionális elemzési módszerek, ELTE Regionális földrajzi Tanszék, MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport kiadványsorozata, 2005, 124-136. old.

Major Klára (2004): Hálózatépítési nemzetközi tendenciák, és a hálózatos struktúra szerepe a különböző ágazatokban, szakirodalmi összefoglaló. Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) előkészítő Kilátó projekt háttértanulmánya.

Barabás Gyula – Major Klára (2001): The Monetary Programme. MNB Műhelytanulmányok 21, Budapest, 2001.

Antal Judit – Barabás Gyula – Czeti Tamás – Major Klára (2001): Liquidity management operations at the National Bank of Hungary. MNB Műhelytanulmányok 22, Budapest, 2001.

Major Klára – Martos Béla (2001): Változott a nyugdíjak eloszlása. In: Reform körkép után Tanulmányok a nyugdíjrendszerről, Közgazdasági Szemle Alapítvány 2001, Budapest

Major Klára (1999): Tendencies in Income Inequalities of the World, Empirical Analysis using Bootstrap Method, Szigma, 1999 vol. 30. 55-77. old.

Major Klára – Dr. Nemes-Nagy József (1999): Spatial income inequalities in Hungary in the ’90s. Statisztikai Szemle 1999 vol. 77, 397-421. old.

Major Klára (1999): Comparative Analysis of CGE Models from Economic Policy Aspects, Gazdasági Minisztérium, Gazdaságelemző Intézet, 1/99 Műhelytanulmány, Budapest

Major Klára (1998): Nemzetközi jövedelemegyenlőtlenségek változási tendenciái Empirikus vizsgálat. In: A jövő a jelenben – átalakuló társadalom, új tudományos problémák PhD hallgatók előadásai az első nemzetközi konferencián BKÁE, Posztgraduális Kar, 1998, 231-240. old.

Major Klára (1998): Világméretű jövedelemegyenlőtlenségek regionális tényezői. In: A földrajz jövője, a jövő földrajzosai Geográfus Doktoranduszok III. Országos Konferenciája 1998, Debrecen