Károly Mike (2012): Hirschman meets Williamson: relationship-specific investment and loyalty. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy 2012, 2, 55-81.

Károly Mike (2007): An Unhappy Consensus: EU Membership and Party Collusion in Hungary. World Political Science Review 2007, 3 (4), Article 1.

Károly Mike (2005): La tribu eurocratique. Revue Française d’Administration Publique, 2005. 114, 281-292.

Károly Mike (2004): Eurocracy and Tribalism. A Source of Confict within Public Administration in New Member States. Society and Economy, 2004. 2-3, 351-370.

Attila Menyhárd – Károly Mike – Ákos Szalai (2007): Mandatory Rules in Contract Law. German Working Papers in Law and Economics, Vol. 2007, Article 18.

Károly Mike – Ágoston Balázs Nagy (2007): The Case for Extra-Compensatory Damages in Hungarian Civil Law. Hungarian Association for Law And Economics, Working Paper Series 2007/3.

Attila Menyhárd – Károly Mike – Ákos Szalai (2005): Hadley and the Rule of Foreseeability under Court’s Error and Uncertainty. SIDE Working Papers presented at the first annual conference of the Italian Association of Law and Economics, 2005.

György Jenei – Károly Mike – Stephen P. Osborne (2004): Special double issue on the VIII. International Symposium on Public Management (31 March – 2 April, 2004). Society and Economy. Vol. 26. Numbers 2-3, 2004. Guest editing of refereed journal.

György Jenei – Károly Mike (co-editors, 2008): Public Administration and Public Policy Degree Programmes in Europe: The Road from Bologna. NISPAcee. Bratislava, 2008.

György Jenei – Kate McLaughlin – Károly Mike, Stephen P. Osborne (co-editors, 2004): Challenges of Public Management Reforms. Theoretical Perspectives and Recommendations. IRSPM-BUESPA. Budapest. 2004.

Zoltán Czinkóczky – Károly Mike (2012): Investor protection – Hungarian corporate law from the perspective of venture capital [Befektetővédelem – társasági jogi szabályok a kockázati tőkebefektetések tükrében.]  Iustum Aequum Salutare 2012, 8 (3–4). 43–61.

András Csite – Alexandra Luksander – Károly Mike (2012): The character of the European entrepreneur [Az európai vállalkozó karaktere.]  Vezetéstudomány [Management Science] 2012, 42, Special Issue on Business competitiveness, 4-13.

Károly Mike (2008): Exit, voice and loyalty in the European Union. The role of specific investments. [Kivonulás, tiltakozás és hűség az Európai Unióban. A specifikus beruházások jelentősége.] Századvég 2008. 4. 79–117.

Attila Menyhárd – Károly Mike – Ákos Szalai (2008): Problems with the proposed foreseeability clause in contract law [Az előreláthatósági klauzula előre látható problémái.] Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás 2008. 2., 199–223.

Károly Mike (2007): Analytics of a consensus. How Hungary joined the European Union. [Egy konszenzus természetrajza. Hogyan léptünk be az Európai Unióba?] Századvég. 2007. 3. 61–98.

Attila Menyhárd – Károly Mike – Ákos Szalai (2006): The ineffectiveness of prohibitions in contract law. [A tiltás hatástalansága: Kógens szabályok a szerződési jogban.] Századvég. 2006. 3. 3-46.

Károly Mike (2003): Public economics and the supranational centralisation of economic policy: some lessons from the theory of tax competition. [A gazdaságpolitikai döntéshozatal nemzetek fölötti centralizációja és a közösségi gazdaságtan: az adóverseny elméletének néhány tanulsága.]  Közgazdasági Szemle, 2003. March 254-268.

Károly Mike – Ákos Szalai (2011): Report on the state of capitalism in Hungary 2010. [Jelentés a magyarországi kapitalizmus állapotáról 2010.] Közjó és Kapitalizmus Intézet. Budapest, 2011.

Károly Mike – Ákos Szalai  (2010): Report on the state of capitalism in Hungary 2009. [Jelentés a magyarországi kapitalizmus állapotáról 2009.] Közjó és Kapitalizmus Intézet. Budapest, 2010.

Gábor Balás – András Csite – Károly Mike – Ágnes Szabó-Morvai – Ákos Szalai – Balázs Szepesi (2009): Report on the state of capitalism in Hungary 2008. [Jelentés a magyarországi kapitalizmus állapotáról 2008.] Közjó és Kapitalizmus Intézet. Budapest, 2009.

Károly Mike (2013): Az írott szerződések szerepe a hosszabb távú üzleti kapcsolatokban: a közétkeztetés példája. In: Katona Klára – Szalai Ákos (szerk.): Hatékony-e a magyar jog? Pázmány Press. Budapest, 2013. 287–322.

Károly Mike (2010): Competition policy rules and practice in 2009. [Versenyjogi szabályok és gyakorlat 2009-ben.] In: Szalai Ákos (ed.): Jelentés a magyarországi kapitalizmus állapotáról 2009. Közjó és Kapitalizmus Intézet. Budapest, 2010. 183-208.

Károly Mike (2010): Fogyasztóvédelem 2009: hatósági döntések, bírósági ítéletek. [Consumer protection policy: regulatory and judicial decisions in 2009] In: Szalai Ákos (ed.): Jelentés a magyarországi kapitalizmus állapotáról 2009. Közjó és Kapitalizmus Intézet. Budapest, 2010. 209-234.

Károly Mike (2009): The role of competition law in the order of a free economy. [A versenyjog helye a szabad gazdaság rendjében.] In: Szalai Ákos (ed.): Kapitalista elvárások. Közjó és Kapitalizmus Intézet, Budapest, 2009.

Károly Mike (2009): Principles for evaluating consumer protection policies [A fogyasztóvédelmi lépések értékelésének alapelvei. ] In: Szalai Ákos (ed.): Kapitalista elvárások. Közjó és Kapitalizmus Intézet, Budapest, 2009.

Károly Mike (2006): Hungarian public officials and Hungary’s EU membership [A magyar hivatalnokok és az uniós tagság.] In: Hegedűs István (ed.): A magyarok bemenetele. Tagállamként a bővülő Európai Unióban. Demokrácia Kutatások Magyar Központja, Budapest, 2006. 355-379.

Károly Mike (2011): Individual versus public responsibility in entrepreneurial culture – in Hungary and Europe. [Egyéni és kormányzati felelősség a vállalkozói kultúrában – Európában és Magyarországon.] Working Paper. Corvinus University of Budapest – Research Centre on Competitiveness.

Károly Mike (2011): Everyone his own boss – The character of the Hungarian entrepreneur. [Maguk urai – A magyar vállalkozó lelkialkata.] Working Paper. Corvinus University of Budapest – Research Centre on Competitiveness.

Károly Mike (ed., 2011): Consumer credit: behaviour and regulation. [Fogyasztói hitelezés: viselkedés és szabályozás.] Széchenyi István Szakkollégium – Kormányzás, Közpénzügyek Szabályozás. 2011.