Csite András (2012): A sarki kisbolt, mint családbarát munkahely? In: Munkaügyi Szemle No. 4.

Németh Nándor – Csite András – Jakobi Ákos (2009): Román állampolgárságú munkavállalók Magyarországon. In: Területi statisztika Vol. 12. (49.) No. 6, pp. 615-527

Csite András (2009): Boldogtalan kapitalizmus? In: Szalai Ákos szerk.: Kapitalista elvárások. Közjó és Kapitalizmus Intézet: Budapest, pp. 257-308

Csite András – Szepesi Balázs (2009): Bizalom nélkül. In: Szepesi Balázs szerk.: Jelentés a magyarországi kapitalizmus állapotáról 2008. Közjó és Kapitalizmus Intézet: Budapest, pp. 30-37.

Csite András – Szepesi Balázs (2009): A kapitalizmus és a magyarországi társadalom értékrendje: A jóravalók csalódottsága. In: Szepesi Balázs szerk.: Jelentés a magyarországi kapitalizmus állapotáról 2008. Közjó és Kapitalizmus Intézet: Budapest, pp. 20-29

Csite András – Németh Nándor (2008): A születéskor várható élettartam kistérségi egyenlőtlenségei az ezredforduló Magyarországán. In: Kormányzás, közpénzügyek, szabályozás. Vol. 2, No. 2, pp. 257-289

Csite András – Németh Nándor (2007): Az életminőség területi differenciái Magyarországon: a kistérségi szintű HDI becslési lehetőségei. Budapest Working Papers On The Labour Market. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek – BWP – 2007/3. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet: Budapest. ISBN 9789639796041.

Csite András – Kristóf Luca – Kovách Imre: Fogyasztás és társadalom. In: A Politikatörténeti Alapítvány Társadalomelméleti Kutatócsoportjának projekteredményeit összefoglaló jelentés (2003-2005).

Csite András – Kovách Imre – Kristóf Luca (2006): Fogyasztói csoportok az ezredforduló Magyarországán. In: Kovách Imre (szerk.): Társadalmi metszetek. Napvilág kiadó: Budapest. pp. 253-292

Csengődi Sándor – Csite András – Felföldi Zoltán – Juhász Miklós (2006): Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv forráselosztási mechanizmusai. In: Európai Tükör XI. évf. 9. szám, pp. 74-92

Csite András (2005): Reménykeltők. Politikai vállalkozók, hálózatok és intézményesülés a magyar vidékfejlesztésben (1990-2002). Századvég: Budapest.

Csite András (2005): Civil szervezetek a kistérségi vidékfejlesztés megvalósításában. In: Kovách Imre (szerk.): A civil szervezetek és a területfejlesztési politika. MTA PTI: Budapest.

Csite András (2005): A vidéki népesség EU-attitűdjei. In: Kovách Imre (szerk.): Vidék, mezőgazdaság, Európai Uniós csatlakozás – az értékek változása. MTA PTI: Budapest.

Luca Kristóf – András Csite (2004): Firm networks and growth strategies in the Hungarian large company population. In: György Lengyel ed.: Cohesion and Division of Economic Elites in Central and Eastern Europe. Corvinus University of Budapest, pp. 73-91

Kovács Ernő – Csite András – Oláh Miklós – Bokor Ibolya (2004): Sziget a magyar tengeren: külföldi ingatlantulajdonosok a Balatonnál. In: Szociológiai Szemle Vol. 14 No. 3, pp. 79-106

Granberg Leo – András Csite (2003): Kylätoiminnasta maaseutupolitiikanverkostoon. In: Maaseudunuusi aika No. 1, pp. 7–20

Csite András (2003): A zöld ösvény. Vidékfejlesztés Európában. In: Bayer J. – Kiss B. eds.: Trendváltozások. MTA PTI: Budapest, pp. 62-85

Csite András (2003): A „szántói‖ modell. A helyi gazdaság eltartóképességének növekedése és az ezt kiváltó tényezők Zalaszántón 1790-1850 között. In: Czoch G. et al. szerk.: Magyar gazdaságtörténeti szöveggyűjtemény XVIII-XX. század. Aula: Budapest, pp. 73-86

András Csite (2003): From the late Kádár-era technocracy to the doubled society. In: Review of Sociology Vol. 9, No. 1, pp. 107-110

András Csite – Leo Granberg (2003): From Village Action to the Finnish Rural Policy Network. In: Andersson, Kjell; Eklund, Erland; Granberg, Leo & Marsden, Terry (eds): Rural Development as Policy and Practice. The European umbrella and the Finnish, Brittish and Norwegian contexts. SSKH Skrifter No 16. Research Institute, Swedish School of Social Science, University of Helsinki, Helsinki. intézmények és konfliktusok a magyarországi átmenetben. ELTE RFK Regionális Tudományi Tanulmányok 5., pp. 53-70

Csite András (2001): Politika, kultúra és gazdaság: Neil Fligstein a társadalmi intézmények létrejöttéről és átalakulásáról. In: Szociológiai Szemle No. 1 , pp. 85-94

András Csite (2001): Towards a new elite model. In: Review of Sociology Vol. 7 No. 1, pp. 151-157

András Csite (2001): Tourism and politics: The rise of the lower middle class in the West-Balaton region. In: M. Keune – J. Nemes-Nagy eds.: Local Development, Institutions and Conflicts in Post-Socialist Hungary. International Labour Organisation: Budapest, pp. 68-93

András Csite (2001): Europeanising Rural Hungary. Rural Policy Networks and Policy Representations of the Countryside in Hungary in the 1990s. In: H. Tovey — M. Blanc eds.: Food, Nature and Society: Rural Life in Late Modernity. Ashgate: Aldershot, pp. 253-273

Kovách Imre — Csite András: A posztszocializmus vége. A magyarországi nagyvállalatok tulajdonosi szerkezete és hatékonysága 1997-ben. In: Közgazdasági Szemle Vol. 46 No. 2, pp. 121-144 (1999. márciusában a Pénzügykutató Rt. „A hónap cikke‖ c. vitasorozatának keretében bemutatott anyag)

Csite András (1999): A paraszti közösségtől a ruralitásig: A nemzetközi vidékkutatások utóbbi harminc évének néhány kulcsproblémája. In: Szociológiai Szemle No. 3, pp 134-153

Csite András (1999): A „szántói‖ modell: A helyi gazdaság eltartóképességének növekedése és az ezt kiváltó tényezők Zalaszántón 1790-1850 között. In: Aetas No. 1-2, pp. 5-29

Borsos Endre — Csite András — Letenyei László szerk. (1999): Rendszerváltozás után: falusi sorsforduló a Kárpát-medencében. MTA PTI – Számalk: Budapest