Knowledge You Can Use: Explore our Expertise

HIGHLIGHTS

List of Publications – Bálint Herczeg

Herczeg Bálint (2010): Árfolyam-begyűrűzés mértéke a KSH bolt-szintű áradatbázisa alapján. Szigma 41. évf. 3-4. sz., 155-175. o. Herczeg Bálint (2006): A monetáris politika eltérő hatása az USA-ban és az eurózónában – azaz gondolatok az output composition puzzle-höz. in Tavaszi Szél 2006 Konferenciakiadvány, Kaposvár 2006. 461-464. o. Herczeg Bálint (2006): A háztartások vagyonán keresztül ható transzmissziós […]

List of Publications – Nándor Németh

Németh Nándor (2009): Fejlődési tengelyek az új térszerkezetben. Regionális Tudományi Tanulmányok 15. ELTE Regionális Tudományi Tanszék. P. 161. Csite András – Németh Nándor (2008): A születéskor várható élettartam kistérségi egyenlőtlenségei az ezredforduló Magyarországán. Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás. Vol. 3, No. 1, pp. 257-289. Németh Nándor – Kiss János Péter (2007): Megyéink és kistérségeink belső jövedelmi tagoltsága. […]

List of Publications – Klára MAJOR

Balás, Gábor – Major, Klára (2013): Territorial Cohesion and Spatial Structure. In: Territorial Cohesion in Europe, For the 70th Anniversary of the Transdanubian Research Institute, eds: Pálné, Kovács Ilona – Scott, James – Gál, Zoltán Major, Klára – Tétényi, Tamás (2013): Job Creation and Employment. Economic Review. [Közgazdasági Szemle LX. évf., 2013. szeptember (965—991. o.)]. […]